Я ЧИТАЮ САМ!

Самуил Яковлевич Маршак      https://wp.me/p7XQ3x-as

ТАРАТОРКИ, ПОГОВОРКИ, БАСЕНКИ
ДВАЖДЫ ДВА
                      https://wp.me/p7XQ3x-9B
ВСТРЕЧА                              https://wp.me/p7XQ3x-9K
ЧЕМ БОЛЕН МАЛЬЧИК?     https://wp.me/p7XQ3x-9M
ПОПРОШАЙКА                    https://wp.me/p7XQ3x-9N
ЖАДИНА                              https://wp.me/p7XQ3x-9O
ВЕСЁЛЫЕ ЧИЖИ                https://wp.me/p7XQ3x-9P
Весёлая азбука про всё на свете.              https://wp.me/p7XQ3x-9Z
Про одного ученика и шесть единиц.        https://wp.me/p7XQ3x-a5
Знаки препинания                                          https://wp.me/p7XQ3x-am
Багаж                                                                https://wp.me/p7XQ3x-aK


Пётр Алексеевич Синявский     https://wp.me/p7XQ3x-9w

Коротышкинская азбука Петра Синявского  https://wp.me/p7XQ3x-4k
Книжки-малышки:
Мурмуркина книжка. Тявтявкина книжка             https://wp.me/p7XQ3x-6n
Стрижкина книжка. Купашкина книжка                https://wp.me/p7XQ3x-6j
Потешалкина книжка. Загадалкина книжка         https://wp.me/p7XQ3x-6D
Ложкина книжка. Чашкина книжка                        https://wp.me/p7XQ3x-6g
Воспиталкина книжка. Подрасталкина книжка    https://wp.me/p7XQ3x-6A
Пробуждалкина книжка. Засыпалкина книжка    https://wp.me/p7XQ3x-62
Скороболтушки                          https://wp.me/p7XQ3x-4H
Полезные машины                     https://wp.me/p7XQ3x-6H
Наша Хрюняша                           https://wp.me/p7XQ3x-5T
Зелёная аптека                          https://wp.me/p7XQ3x-5P
Божья Коровка                           https://wp.me/p7XQ3x-5K
Песни для детей                        https://wp.me/p7XQ3x-5F


 

Реклама